top of page

Hållbarhet i det stora. 

Ekologisk hållbarhet för oss.

 • Att samordna transporter så effektivt som möjligt.

 • Att våra byggnader vämrs upp på ett så effektivt sätt som möjligt. Jordvärme, värmepumpar, isolering mm.

 • Att alltid ha fokus på att uppgradera till miljövänligare teknik, både för fordon och byggnader. 

 • Att köpa el från hållbar källa. (Svårt. Vi har just nu vattenkraft producerad i regionen)

 • Att inköpta råvaor är ekologiskt producerade, och om inte det går, så lokalt producerade som möjligt

 • Att allt avfall sorteras och går in i de kommunala system vi har, som är mycket bra fungerande. 

 • Att tillhandahålla ekologiska rengöringsprodukter, eller så hållbara och miljömärkta som möjligt, för både kropp och hus.

 • Att upplysa våra gäster om ovanstående. 

Social hållbarhet för oss.

 • Att bidra till lokalsamhället genom att renovera gamla hus så att de kan tillföra samlingpunkter där lokalt boende, fritidsboende och våra gäster emmellanåt möts.

 • Att genom vår verksamhet visa på ett kompletterande sätt att leva och bo på landsbygden gentemot mer traditionell industri. 

 • Att skapa förutsättningar för arbete och hjälpa andra att bidra. Till exempel starta egna företag och vara med i vårt nätverk. Dela med oss av vår kunskap och lära av andra.

 • Att vara lyhörda för lokalsamhällets synpunkter, så att vår verksamhet tillför och inte förstör.

 • Att få människor inspireras av vår verksamhet och flytta tillbygden och skapa en ännu starkare social struktur. Fler barn i omsorg, skola mm.

Ekonomisk hållbarhet för oss.

 • Att genom vår verksamhet får människor som arbetar med oss, och våra gäster att spendera sina pengar lokalt och bidra till en mycket starkare cirkulär, lokal ekonomi. 

 • Att genom vår verksamhet visa på en ekonomi, som är ganska ny för området, som gör att mer pengar stannar lokalt och mindre, eller nästan inga resuerser av värde lämnar bygden. 

 • Att genom väl genomfört värdskap och guidning, ha en upplevelseprodukt som är genuin, äkta och som helt och hållet förädlas på plats. 

 • Att vi som företag lägger vår tid på att ta del av hela vårt lokalsamhällets utveckling. Att var med i samhällsdebatten och bidra samt lära, för att stärka lokalsamhället ekonomiskt.

...och hållbarhet i det lilla, det som de flesta tänker på, ja, vi har ekologisk tvål, shampo och balsam. Det är också mycket viktigt ;-). 

logo_1_marke.png

Vi genomgår just nu en certifiering till Natures Best genom Naturturismföretagen.

bottom of page